ભારતમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ માહિતી સપોર્ટ

ભારતમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ માહિતી સપોર્ટ

 

“ભારતમાં શિષ્યવૃત્તિ” – વર્તમાન આરોગ્ય બીક દરમિયાન સરકાર અને તબીબી નિષ્ણાતો દ્વારા સલાહ મુજબ તમામ વિદ્યાર્થીઓને સ્વચ્છતા અને સામાજિક અંતર પર તમામ સાવચેતી રાખવા ભારપૂર્વક સલાહ આપે છે. અમે તમારા અને તમારા પરિવારના રોજિંદા રહેવા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

 

“www.scholarshipsinindia.com” તરફથી અભિનંદન, ભારત અને વિદ્યાર્થી અને માતા-પિતા માટે 16 વર્ષ સમર્પિત સેવા સાથે 2003 થી ભારતની પ્રથમ શિષ્યવૃત્તિ માહિતી વેબસાઇટ.

 

આ કોરોનાવાયરસ રોગમાં (COVID-19) રોગચાળોની પરિસ્થિતિ “ભારતમાં શિષ્યવૃત્તિ” ભારતના 5 થી 12 ધોરણ સુધીના “સ્કૂલશિપ” વિદ્યાર્થીઓને અમારા “પ્રેમિમમ મેમ્બરશિપ પ્લાન” માટે મફત ઓફર આપે છે (નોંધણીની તારીખથી એક વર્ષ માટે) વિદ્યાર્થીઓ) .0ફર 01.06.2020 થી 31.12.2020 સુધી શરૂ થાય છે.

 

આ પ્રોગ્રામ દ્વારા જોડાતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ, આપેલ ઇમેઇલ આઈડી અથવા શું એપ નંબર પર એક વર્ષના સમયગાળા માટે માહિતીની ઉપલબ્ધતાને આધારે, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ, એવોર્ડ્સ અને સ્પર્ધાઓ જેવી બધી માહિતી પ્રાપ્ત કરશે.

 

નોંધ: આ ઓફર ફક્ત ભારતમાં સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે.

 

તમામ શાળાના આચાર્યોને વિનંતી છે કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા માટે જણાવો, જેઓ ભારત અને વિદેશમાં ઉપલબ્ધ શિષ્યવૃત્તિ, એવોર્ડ અને સ્પર્ધાઓ વિશે જાણવા ઇચ્છતા હોય.

 

નોંધ: અમે શિક્ષણ માટે કોઈ શિષ્યવૃત્તિની રકમ આપી રહ્યા નથી.

 

વિદ્યાર્થીઓ નીચેની લિંક દ્વારા નોંધણી કરાવી શકે છે

 

વિદ્યાર્થીની નોંધણી લિંક!

 

 Post-Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child 2020

30
Oct
 

Post-Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child 2020

Girl students up to the age of 30 years at the time of admission in first year of PG courses are eligible.

Last Date : 30.10.2020

 Post-Graduate Scholarship For University Rank Holders

30
Oct
 

Post-Graduate Scholarship For University Rank Holders (Ist and IInd RANK HOLDERS)

Last Date : 30.10.2020

 Scholarships In Kerala State 2020

30
Oct
 

Scholarships In Kerala State

Last Date : 30.10.2020

 C H Muhammedkoya Scholarship Renewal 2020-2021

30
Oct
 

C H Muhammedkoya Scholarship Renewal 2020-2021

Last Date : 30.10.2020

Your Response on ભારતમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ માહિતી સપોર્ટ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Timely alerts for Scholarships, Fellowships , Awards and Competitions, Internships  through SMS / Email / Whatsapp Join with US